Výsledky vyhľadávania pre navono

DEKLARATÍVNY vysvetľujúci, majúci povahu prehlásenia, navonok okázalý
KOLOSTÓMIA umelý vývod hrubého čreva brušnou stenou navonok
KONTÚZIA navonok nekrvácajúce zranenie vnútorného orgánu, svalu, nervu a pod., pomliaždenina
LATENTNÝ skrytý, neprejavujúci sa navonok, utajený
NAOKO navonok
OČISTOM zdanlivo, naoko, navonok
TRANSVERZOSTÓMIA vyústenie priečnej časti hrubého čreva navonok k odvádzaniu obsahu