Výsledky vyhľadávania pre oŽi

A MPZ vozidiel Rakúska, Rakúsko (MPZ)
AAS Akademie für Arbeits- und Sozialrecht
ABBAGNANO taliansky filozof, predstaviteľ pozitívneho existencializmu (Nicola, 1901-1990)
ABS antiblokovací systém zabraňujúci zablokovaniu kolies pri brzdení automobilu (auta), protišmykové zariadenie cestných vozidiel
ABSCES telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom, hnisavé skvapalnenie tkaniva, hľuza, hnisavé ložisko, ložisko hnisu (lek.)
ABSCESY hnisavé ložiská (lek.)
ABSOLÚTNAVISKOZITA dynamická viskozita
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
ABSTINENCIA zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť
ABSTINENT človek zdržujúci sa určitých pôžitkov, najmä alkoholu
ABSTINENT kto zachováva abstinenciu, človek zdržujúci sa určitých pôžitkov
ABSTINENT osoba zdržujúca sa pôžitkov
AD ACTA spisová skr., odložiť ako vybavené
ADACTA odložiť ku spisom (z lat.)
ADITIVITA nájdenie hodnoty premennej sčítaním hodnôt jej jednotlivých zložiek
ADJOURN odložiť, po anglicky
ADJUVATIKA náuka o kompenzačných pomôckach, napr. barliach, vozíkoch a pod.
ADP adenozíndifosfát (skr.)
AFTA drobná bolestivá erózia, pľuzgierik alebo vriedok na ústnej sliznici
AGNUS DEI Baránok Boží, symbol smrti Krista ako vykupiteľa
AGNUSDEI baránok boží
ACHIKAM posol kráľa Joziáša
AIRBAG bezpečnostný vzduchový vak v autách chrániaci pri kolízii vodiča a spolujazdca vozidla
AJOURNER odložiť, po francúzsky
AKCELERÁTOR časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“), urýchľovač, koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach