Výsledky vyhľadávania pre odmietanie niečoho na 6 písmen

BOJKOT odmietanie niečoho, prerušenie styku, vyhýbanie sa niekomu, odmietanie obchodných a iných stykov