Výsledky vyhľadávania pre odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí

AD POPULUM k ľudu, demagógia, odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí
ADPOPULUM demagógia odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí