Výsledky vyhľadávania pre póza na 6 písmen

DEMAND požadovať, po anglicky
KULISA pozadie, súčasť divadelnej dekorácie, zvuky vytvárané v pozadí, úzky pás zeme s vysadenými rastlinami, chrániaci pôdu pred vetrom a zadržiavajúci vlahu
POHLUŠ pozabíjaj (expr.)
POLÁTA pozašíva záplaty
POLOHA pozícia, póza
POSTOJ držanie tela, póza
POZOUN pozauna, po česky
ŠTAFÁŽ súčasť pozadia scény
ZADINA podradné obilie premiešané kúkoľom, plevami a pod., pozadné obilie
ZADINA pozadné obilie