Výsledky vyhľadávania pre pôvodca deja na 5 písmen

AGENS aktívny pôvodca deja
AGENS pôvodca slovesného deja (jaz.)