Výsledky vyhľadávania pre palenka zastarale narodne

KVIT pálenka, liehovina, tvrdý alkohol, pálenka, čistý lieh (zast., hovor., nár.)