Výsledky vyhľadávania pre polomer značka

RADIÁN jednotka pre rovinný uhol ktorý na obvode kruhu vytína oblúk s dĺžkou polomeru kruhu značka rad