Výsledky vyhľadávania pre pom knaz

KAPLÁN kňaz pomáhajúci pri duchovnej správe, pomocník farára
LEVITA pomocný kňaz u evanjelikov
LEVITA u starovekých Židov potomok kmeňa Levi, pomocník kňaza
MINIŠTRANT laický pomocník katolíckeho kňaza pri obrade alebo bohoslužbe