Výsledky vyhľadávania pre posiela na 8 písmen

LIFROVAŤ dodávať, dopravovať, posielať (subšt.)
ODOSIELA posiela
VÝSLUŽKA opáčka, koštovka, nádielka, pošajdes)časť jedál, koláčov, cukroviniek, alkoholických nápojov posielaná príbuzným, susedom, priateľom a známym ako prejav vďačnosti, priazne či pozornosti pri rodinných oslavách (svadba) alebo zabíjačkovej večeri. V prípade
ZASIELAŤ posielať