Výsledky vyhľadávania pre potom po sk

ALLORA potom, po taliansky
ATAVIZMUS dedičnosť po dávnych predkoch, výskyt vlastností alebo znakov dávno predchádzajúcich generácií u potomkov
HABÁN potomok nemeckých novokrstencov, ktorí sa v 16. storočí prisťahovali z Nemecka a Švajčiarska na Slovensko a na Moravu
HABSBURG-LOTHRINGEN bývalý korunný princ Rakúsko-uhorskej monarchie, posledný žijúci potomok Habsburgovcov, rakúsky politik, publicista, novinár a spisovateľ (Otto, *1912)
IDARO potomstvo, po esperantsky
KOPT kresťanský potomok starých Egypťanov, africký kresťan
KREOL pôvodne potomok európskych, najmä španielskych prisťahovalcov v Južnej a Strednej Amerike, v karibskej oblasti a Brazílii aj potomok černošských otrokov
KREOLI miešanec, potomkovia Európanov v Latinskej Amerike
MENDELIZMUS učenie o základoch dedičnosti, náuka brnenského biológa Mendela (1822 – 1884), pomocou jednoduchých číselných pomerov zisťuje dedenie telesných znakov u potomstva
PAK potom, po česky