Výsledky vyhľadávania pre príslušník nadradenej rasy

ÁRIJEC príslušník tzv. vyššej alebo nadradenej rasy