Výsledky vyhľadávania pre prir zivi na 5 písmen

KOPAL druh prírodnej živice
KOPAL prírodná živica
NAFTA kvapalná prírodná živica z uhlíka a vodíka, frakcia získaná destiláciou ropy
SMOLA prírodná alebo upravená živica
SMOLA prírodná živica
ŠELAK prírodná živica, produkt látkovej výmeny samičiek červcov
UMOLA prirodzená živica