Výsledky vyhľadávania pre prvok znacky Y

ANTIMÓN prvok značky Sb
RÁDIUM prvok značky Ra
VANÁD prvok značky V