Výsledky vyhľadávania pre slovesná predpona

NE slovesná predpona
OB slovesná predpona
ROZ slovesná predpona (smerovanie deja na všetky strany, delenie celku na dve alebo na viac častí, začiatok a postupné zosilnenie deja)
ROZO slovesná predpona