Výsledky vyhľadávania pre slovo s ô a ä na 7 písmen

ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, mystické číslo gnostikov
ABRAXAS zaklínacie slovo vyryté do kameňa
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
CÉDILLE háčik pod „c“ vo francúzštine, aby sa vyslovovalo ako „s“ (ç)
CHARIZMA zvláštny dar oslovovať druhých
INCIPIT začína sa, v stredovekých knihách počiatočné slovo pred menom autora a názvom knihy, začiatok diela či textu
KOMPOST druh hnojiva, organické alebo priemyslovo vyrábané hnojivo zo živočíšnych a rastlinných látok
ONIKALA oslovovala zámenom oni, v 3. osobe množného čísla
ONIKALA úctivo oslovovala