Výsledky vyhľadávania pre slovotvorná prípon

AFIX predpona alebo prípona, slovotvorná zložka
IK slovotvorná prípona