Výsledky vyhľadávania pre tegel

TEGELÉN najstaršie teplé obdobie pleistocénu v severozápadnej Európe, tegelenský interglaciál