Výsledky vyhľadávania pre tovar, po

ÁRU tovar, po maďarsky
BRAK bezcenná vec, chybný tovar, zmätok, odpad, podradná literatúra
GOODS tovar, po anglicky
ŠUNT odporová časť meracieho alebo regulačného elektrického systému, bočník, nekvalitný tovar, brak, šmejd, ničomník, darmošľap
ZBOŽÍ tovar, po česky