Výsledky vyhľadávania pre trvale ustanovenie do funkcie

DEFINITÍVA trvalé ustanovenie do úradu alebo funkcie, pevný, určitý pomer alebo stav