Výsledky vyhľadávania pre ty po fran

ANCIEN RÉGIME absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789, označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí, starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti
ATONE ochabnutý, po francúzsky
DRU hustý, bujný, po francúzsky
GALICIZMUS jazykový prvok prebratý do niektorého jazyka z francúzštiny alebo podľa tohto jazyka v ňom vytvorený
GAULLIZMUS francúzsky politický smer vytýčený prezidentom generálom Ch. De Gaullom v rokoch 1959 – 1969
GAVOTTE starý francúzsky ľudový tanec, neskôr spoločenský, skladba podobného typu, najmä ako intermezzo suity
GAZZARI čistý po taliansky, príslušník francúzskej stredovekej sekty, vyhladenej krížovými výpravami začiatkom 13. storočia
CHAMOIS svetložltý, po francúzsky
IVRE opitý, po francúzsky
JOLIOT-CURIE francúzsky fyzik, člen Parížskej akadémie vied, spoluobjaviteľ umelej rádioaktivity, v roku 1935 získal Nobelovu cenu za chémiu (Frédéric, 1900-1958)