Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre určite na 4 písmená

BIOM spoločenstvo rastlín a živočíchov v určitej veľkej geografickej oblasti
BIOM spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím
ČÍSI neurčité zámeno
FÁZA úsek vo vývoji určitého spoločenstva rastlín alebo živočíchov, prejavujúci sa zmenami v druhovom zložení (ekol., zool.)
ISTE určite
ISTO iste, nepochybne, zaručene, určite
SMER myslená čiara pohybu na určitú stranu či k určitému miestu
SMER súhrn zásad, názorov v tom istom čase v určitej oblasti (pren.)
TERC určité zoskupenie troch kariet pri hre, tercka
UNIT jednotka určitej látky