Výsledky vyhľadávania pre urad na 3 písmená

ABS Australian Bureau of Statistics, štatistický úrad Austrálie (angl.skr.)
AKT úradný spis, kancelársky spis, listina
AMT úrad, po nemecky
BÁN kedysi najvyšší štátny úradník v Chorvátsku
BÁN štátny úradník na čele správnej oblasti (bánoviny) v Juhoslávii
BEJ turecký úradník
BHI medzinárodný hydrografický úrad
DIN Deutsches Institut für Normung, nemecký štandardizačný úrad (nem.skr.)
ERO European Radiocommunications Office, Európsky rádiokomunikačný úrad (angl.skr.)
ERO European Radiocommunications Office, Európsky rádiokomunikačný úrad (skr.)