Výsledky vyhľadávania pre výstup

ABSIDA polkruhovitý výstupok pri oltári
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKT cirkusové vystúpenie, číslo v cirkuse
ALVEOLA zubné lôžko, dutinka, pľúcna dutina, malá nádobka, výstupok na ďasne horného chrupu, na ktorom sa tvoria hlásky (anat.)
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
ANTA výstupok v stene, predĺžená bočná stena, výklenok bočnej steny, predĺženie bočných stien (archit.)
APOLLO české divadlo, v ktorom v rokoch 1965 až 1967 vystupoval Karel Gott
APSIDA polkruhový alebo podkovovitý výstupok stavby, najbližšie a najvzdialenejšie body dráhy planéty okolo Slnka
ARÉNA pôvodne časť amfiteátra, kruhová otvorená alebo zakrytá stavba na športové alebo iné vystúpenia, zápasisko, nekryté divadlo
ARKIER malý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách