Výsledky vyhľadávania pre výstup

ABSIDA polkruhovitý výstupok pri oltári
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKT cirkusové vystúpenie, číslo v cirkuse
ALVEOLA zubné lôžko, dutinka, pľúcna dutina, malá nádobka, výstupok na ďasne horného chrupu, na ktorom sa tvoria hlásky (anat.)
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
ANTA výstupok v stene, predĺžená bočná stena, výklenok bočnej steny, predĺženie bočných stien (archit.)
APOLLO české divadlo, v ktorom v rokoch 1965 až 1967 vystupoval Karel Gott
APSIDA polkruhový alebo podkovovitý výstupok stavby, najbližšie a najvzdialenejšie body dráhy planéty okolo Slnka
ARÉNA pôvodne časť amfiteátra, kruhová otvorená alebo zakrytá stavba na športové alebo iné vystúpenia, zápasisko, nekryté divadlo
ARKIER malý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách
ARKIERE výstupky nad priečelím budovy
ARTÉZSKY PRAMEŇ podzemná voda s napätou hladinou, pri navŕtaní vystupujúca pod tlakom na povrch
ASCENSION stúpanie, vystupovanie, po anglicky
ATIKA časť strechy, nízky múr nad rímsou, nadstavba nad rímsou, časť stavby nad rímsou, strešný výstupok nad hlavnou rímsou budovy, ktorý zakrýva strechu
BASTIÓN vystupujúca časť opevnenia, bašta
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BILANCIA rovnováha hmôt vstupujúcich a vystupujúcich z chemického systému
BILANCIA výsledok činnosti za určité obdobie a prehľad o ňom, porovnanie pasív a aktív za určité obdobie, rovnováha hmôt vstupujúcich do chemického systému a z neho vystupujúcich
DEBUT prvé verejné vystúpenie, prvé dielo, počiatok
DEBUT prvovýstup
DEBUTOVALA prvý krát verejne vystúpila
DEBUTOVAŤ prvý raz verejne vystúpiť, vydať alebo inak zverejniť svoje prvé dielo
DEMULTIPLEXOR zariadenie obnovujúce výstupné signály zlúčené predchádzajúcim multiplexorom
ELITÁRSTVO koncepcia vychádzajúca z úlohy elity v spoločnosti, povýšenecké, nadradené vystupovanie
EMERZIA vynorenie, koniec zatmenia, vystúpenie z tieňa planéty