Výsledky vyhľadávania pre v hudbe slabo

DEBOLE slabo v hudbe
DECRESCENDO v hudbe: postupne zoslabovať
MANCANDO v hudbe: do stratena, zoslabovane, s ubúdajúcou silou
MEZZOPIANO v hudbe: poloslabo, pomerne ticho
PIANISSIMO v hudbe: veľmi slabo, ticho