Výsledky vyhľadávania pre v tento deň na 4 písmená

DNES v dnešný (tento) deň
DNES v dnešný deň, tento deň, dneska
LÉNO (feudum alebo benefícium) bola v stredoveku označovaná podmienená držba pôdy, alebo úradov, na základe zmluvy. Tento systém bol v západnej Európe obvyklým spôsobom štátnej správy a základným pilierom feudálneho spoločenského zriadenia