Výsledky vyhľadávania pre valí na 5 písmen

ABASI veľmi kvalitná egyptská vlna
AGREE schváliť, po anglicky
AKALI vyslovovali redukované A
AKOSŤ kvalita
AREMA kvalitná oceľ
ATEST písomné potvrdenie, osvedčenie o kvalite, atestát
AUŠUS hovorový výraz pre zmätok, brak, nekvalitnú vec, nepodarok, bezcennú vec
AVALI avalisti
BAZÁR obchod s menej kvalitným alebo použitým tovarom, starinárstvo
BAZÁR orientálne trhovisko, väčšie obchodné stredisko, najčastejšie na predaj použitých alebo menej kvalitných predmetov