Výsledky vyhľadávania pre vodny tok na 5 písmen

BLAVA slovenský vodný tok
KANÁL umelý vodný tok
POTOK menší vodný tok
RIEKA vodný tok
ZÁHAŤ prekážka zastavujúca vodný tok