Výsledky vyhľadávania pre vulkan na 5 písmen

ALNEJ ruské pohorie, stredokamčatský chrbát, jeden z mála vulkánov
ČADIČ sivočierna vyvretá neovulkanická hornina, bazalt
DACIT vulkanická hornina
LANÍN čínsky vulkán, čínska sopka
MOALA ostrov vulkanického pôvodu v súostroví Fidži
SOPKA vulkán