Výsledky vyhľadávania pre vymedzená čas územia na 5 písmen

AREÁL vymedzená čas územia
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín