Výsledky vyhľadávania pre z ópia

AMBIOPIA chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia
BACKUP vo výpočtovej technike záložná kópia programu alebo údajov
BACKUP záložná kópia programu alebo údajov
CROWLEY britský (anglický) spisovateľ (básnik), okultista, mystik, sexuálny revolucionár a požívateľ drog (obzvlášť ópia) (Aleister, 1875-1947)
ET označenie liedadiel Etiópie, Etiópia (MOL)
ETH Etiópia (MPZ)
FAKSIMILE presná tlačová kópia originálu, druh prenosu obrazu
HABEŠ starší názov Etiópie, bývalá Etiópia
HIEROMANTIA veštenie z vnútorností zvierat, hieroskopia
LINOTYPIA fotografická kópia alebo zväčšenina na tkaninách