Výsledky vyhľadávania pre zanovitost

OBSTINÁCIA označenie pre chorobnú zaťatosť, tvrdohlavosť, zanovitosť