Výsledky vyhľadávania pre zberba

BAGÁŽ batožina, nevyberaná spoločnosť, zberba
BAGÁŽ nevyberaná spoločnosť, zberba
BANDA protispoločenská skupina ľudí, zberba
BANDA protispoločenská skupina ľudí, zberba, menšia kapela
BANDA zberba (pejor.)
ČELIADKA háveď, zberba, pliaga (expr.)
ČVARGA zberba (expr.)
HÁVEĎ bagáž, chamraď, chrapač, zberba (hovor., pejor.)
LEDAČ zberba (pejor.)
LEDAČ zberba, háveď