Výsledky vyhľadávania pre zverak na 4 písmená

UPLA zapla do zveráka
UPNE zovrie medzi čeľuste zveráka
VISE zverák, po anglicky
YORK značka zverákov