Výsledky vyhľadávania pre zvisla ja

AVEN zvislá jaskyňa
ŠACHTA zvislá, hlboko pod povrch vyhĺbená jama zvislá banská chodba (ban.), horná časť vysokej pece (hut.), vymurovaný zvislý otvor (stav.)
TERMIKA zvislá činnosť tepelných vzdušných prúdov, dôležitá pre bezmotorové lietanie, náuka o teple a s ním súvisiacich javoch, prúd stúpajúceho teplého vzduchu