Výsledky vyhľadávania pre !

AVE! buď vítaný, buď pozdravený!, buď zdravý!, kľakanie
CARAMBA dočerta!, do čerta, po španielsky
DAMMIT do riti!, po anglicky
DAMN do riti!, po anglicky
DS vydaj, označ! (lek.)
EF Earth First!, hnutie ekológov
EGO album nemeckej skupiny Oomph! z roku 2001
EL vymy, premy! (lek.)
EVOE radostný výkrik bakchantiek, radostné zvolanie pri slávnostiach boha Dionýza: Evoe, evoe krása!
HOSANA hebrejský výraz „pomôž!“, „vysloboď!“, v kresťanskej liturgii sláva, pôvodne náboženský prosebný výkrik