Slovník

Definícia pojmu

Slovník je súhrnný, zoradený zoznam slov alebo znakov v jednom jazyku. Väčšinou uvádza aj informácie o gramatike, výslovnosti, pôvode slova (etymológii), príklady jeho použitia a vysvetľuje jeho význam. Nazýva sa preto tiež výkladový slovník. Tvorbou slovníkov sa zaoberá slovnikárstvo (lexikografia).

Druhy slovníkov

  • Synonymický slovník
  • Frekvenčný slovník
  • Frazeologický slovník
  • Retrográdny slovník
  • Slovník cudzích slov
  • Prekladový slovník
  • Náučný slovník

Pomôckou pre lúšiteľov a tvorcov krížoviek je slovník krížovkára.

Časté preklepy

slovnyk, slovnik, solvnik, slvonik