Výsledky vyhľadávania pre (Expr.)

ABYŽE aby (expr.)
ACHKÁ vzdychá, stoná (expr.)
ACHKAJ vzdychaj, stonaj (expr.)
ACHKAJTE vzdychajte (expr.)
ACHKAJÚ vzdychajú, stonajú (expr.)
ACHKAL vzdychal, stonal (expr.)
ACHKALA vzdychala, stonala (expr.)
ACHKALI vzdychali, stonali (expr.)
ACHKALO vzdychalo, stonalo (expr.)
ACHKÁME vzdycháme, stonáme (expr.)