Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Získajte 50 krížoviek zdarma. » Stiahnuť krížovky «

Výsledky vyhľadávania pre (lingv.)

ADVERBIUM príslovka (lingv.)
AKCENT prízvuk, dôraz (lingv.)
AKOPOVAŤ vypadávať (lingv.)
AKRONYM skr. (lingv.)
ALINEA nový odsek v knihe (lingv.)
ANAKOLÚT vybočenie z väzby (lingv.), (gram.)
AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.), slovesný čas (lingv.)
APOFÓNIA ablaut, stupňovanie samohlások (lingv.)
APOKOPA odsúvanie hlásky, odsúvanie hlások na konci slova, elízia, nevyslovenie hlásky na konci slova (lingv.)
APOSTROF odsuvník, znamienko označujúce vynechanú hlásku (lingv.)