Výsledky vyhľadávania pre , bytie

ABSOLÚTNO dokonalé, neobmedzené bytie, čo existuje samo sebou a spôsobuje všetko ostatné
BEING bytie, po anglicky
BRÁHMA posvätné slovo v indickom náboženstve, najvyššie bytie, tvorivý princíp sveta
BYTÍ bytie, po česky
CELÝŽIVOT bytie, existencia
CONQUISTA dobývanie, dobytie, španielský termín pre dobytie a ovládnutie indiánskych území v Novom svete v 16. storočí
DASEIN bytie, po nemecky
ENS bytie, po anglicky
ENS entita, bytie, podstata, bytosť, súcno (filoz., po latinsky)
ENS podstata, bytie (filoz.)