Výsledky vyhľadávania pre , tlak

AD BACULUM argument so silou palice, vyhrážanie sa silou, nátlak
AD BACULUM vyhrážanie sa silou, nátlak
ADBACULUM vyhrážanie sa silou, nátlak
ADRENALÍN hormón v dreni nadobličiek, vyrába sa aj umelo ako liek na reguláciu krvného tlaku, epinerfin
AJVAR paprikový pretlak, čalamáda prevažne z červených paprík
ANTICYKLÓNA oblasť vysokého tlaku vzduchu, tlaková výš
ARTÉZSKY PRAMEŇ podzemná voda s napätou hladinou, pri navŕtaní vystupujúca pod tlakom na povrch
ATMOSFÉRA plynný obal planét a nebeských telies, plynný obal Zeme zložený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry, staršia jednotka pre tlak, značka atm, nálada v určitom prostredí
BARICKÝ tlakový, týkajúci sa atmosferického tlaku
BAROGRAF tlakomer, zapisovač nameraných hodnôt tlaku