Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre , tvrdenie

ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
AFIRMÁCIA kladné tvrdenie, prisvedčenie, uistenie
AFIRMÁCIA kladné tvrdenie, ubezpečenie
ARGUING tvrdenie, po anglicky
ASERCIA tvrdenie, presadzovanie, uznávanie pravdivosti výroku
ASERTO tvrdenie, po esperantsky
ATEST osvedčenie, písomné potvrdenie, overenie, potvrdenie vlastností výrobku
ATEST písomné potvrdenie, atestácia
ATEST písomné potvrdenie, osvedčenie o kvalite, atestát
ATESTÁCIA osvedčenie, posudok, potvrdenie, vysvedčenie