Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Získajte 50 krížoviek zdarma. » Stiahnuť krížovky «

Výsledky vyhľadávania pre , veda

ABLEGÁCIA vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia
ABLEGÁT vyobcovanec, vypovedanec (práv.)
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu
AGENT špión, vyzvedač
AGROLÓGIA poľnohospodárska veda, náuka o poľnom hospodárstve
AKTOLÓGIA veda o motorike človeka, antropomotorika
AKTUALIZMUS smer v prírodných vedách, ktorý predpokladá kvalitatívnu zhodu predvekých dejov s dejmi súčasnými
ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)