Výsledky vyhľadávania pre , vek po latinsky

AETAS vek, po latinsky
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
HOMO človek, po latinsky
TALUS človek, po latinsky