Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Íl po nem

ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ABRAHAM americký psychiater a filozof nemeckého pôvodu (Karl, 1877-1925)
ADER žila, po nemecky
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALLZU príliš po nemecky
ALTHUSIUS nemecký filozof, filozof práva, politológ (Johannes, 1563-1638)
ANDERS významný nemecký kultúrnokritický a spoločenskokritický filozof, ktorý reflektoval predovšetkým atómové ohrozenie a možné zničenie ľudstva a bojoval proti nemu (Günther, 1902-1992)
ANEXIA násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia, anšlus
ANFLUG prílet, po nemecky