Výsledky vyhľadávania pre Účinny

ANTIVIBRAČNÝ pôsobiaci proti vibráciam, účinný proti nim
ANTIVÍRUSOVÝ účinný proti vírusom
EFEKTÍVNY skutočný, účinný
INEFEKTÍVNY neúčinný, bezvýsledný, liečebne neúspešný
INEFEKTNÝ neúčinný, nepôsobivý
INTENZÍVNY silný, účinný, mohutný, usilujúci o dosiahnutie najlepšieho výsledku, idúci do hĺbky, opak extenzívneho
MACERÁCIA vylúhovanie silíc a iných účinných látok z čerstvých alebo sušených rastlín dlhodobým pôsobením rozpúšťadiel za studena, mäkčenie a rozpúšťanie tkanív rôznymi roztokmi
OPERATÍVNY pohotový, pôsobivý, výkonný, účinný, pružne prevádzaný
POTENCIÁLNY možný uskutočniteľný účinný prípadný
ZÁBER účinný pohyb, napr. veslom