Výsledky vyhľadávania pre Účtovanie

ACCOUNT vyúčtovanie, po anglicky
BOOKOVANIE zaknihovanie, rezervovanie si niečoho, napr. hotelovej izby, zaregistrovanie, zaúčtovanie, rezervácia, booking
BUKOVANIE zaregistrovanie, zaúčtovanie
KALKULÁCIA kalkulovanie, účtovanie, výpočet, rozpočet, účtovná súvaha, úsudok
KOMPENÁCIA vzájomné vyrovnanie, poskytnutie náhrady, vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov
KOMPENZÁCIA vzájomné vyrovnanie, poskytnutie náhrady, vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov
KOMPUT zaúčtovanie (zast.)
LIKVIDÁCIA vyúčtovanie, vyrovnanie, vybavenie
NOSTRO účet banky na zúčtovanie bankových operácií so zahraničím
SKONTRÁCIA zúčtovanie a vyrovnanie vzájomných pohľadávok a dlhov na bežnom účte medzi dvomi stranami