Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Únik

ABLEGÁCIA vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia
AIM komunikačný program (angl.skr.), instant messenger (skr.)
AMARA behúnik (zool.)
ANATÉMA cirkevné prekliatie, kliatba, exkomunikácia v katolíckej cirkvi a v židovstve
ANTROPOFILNÝ sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa pri ľudských sídlach a pri komunikáciach (o niektorých druhoch rastlín a živočíchov)
APOLLO podmorský komunikačný kábel križujúci Atlantik
ASR Answer Seizure Ratio, indikátor v telekomunikáciách
ATLAS rumunská telekomunikačná firma
AUTOSTRÁDA diaľnica, rýchlostná komunikácia len pre motorové vozidlá
BODY LANGUAGE forma neverbálnej komunikácie