Výsledky vyhľadávania pre Úplnosť

ABSOLÚTNOSŤ úplná čistota, úplnosť, dokonalosť (lek.)
ABSOLÚTNOSŤ úplnosť, dokonalosť, neobmedzenosť
ABSURDITA nezmyselnosť, vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť
INDULGENCIA zhovievavosť, ohľaduplnosť, miernosť, odpustenie trestu, cirkevné odpustky
KOLÁCIA porovnávanie originálu textu s opisom, kontrola úplnosti jednotlivých výtlačkov knihy
MYSTÉRIUM tajomstvo záhada tajuplnosť
TAKT ohľaduplnosť, jemnocit
TAKTNOSŤ ohľaduplnosť
TOTALITA čas úplného zatmenia Slnka alebo Mesiaca, násilný režim formálnej, nejestvujúcej jednoty národa, úplnosť, celosť, filozofická kategória, vyskytujúca sa najmä u Kanta, kde tvorí jednu z 12 kategórií, syntéza jednoty a plurality