Výsledky vyhľadávania pre Úrad list

AKT úradný spis, kancelársky spis, listina
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ARCHÍV zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely, budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená
KASÁCIA súdny opravný prostriedok pre porušenie zákona, baroková skladba pre večerné milostné stretnutia, zrušenie listiny, pozbavenie úradu alebo hodnosti
LIST úradná listina
SPIS úradná listina
ÚL úradná listina (skr.)